ლექსიკონი | Rus0-9

бесполезно

აზრი არ აქვს

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

- безуспешно, тщетно, напрасно, глухо

- бессмысленно, бесцельно, безрассудно

- зря, понапрасну, безрезультатно, неудачно

კომენტარები: