ლექსიკონი | Rus0-9

бесполезность

უსარგებლობა, გამოუსადეგრობა

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

- бессмысленность, тщетность, никчёмность

- ненужность, бесцельность

- бесплодность, безрезультатность, безуспешность, непродуктивность

კომენტარები: