ლექსიკონი | Rus0-9

болезнетворный

დამაავადებელი, დაავადების გამომწვევი

იგივეა: болезнетворная, болезнетворное

კომენტარები: