ლექსიკონი | Rus0-9

большей частью

მეტწილად, უფრო მეტად, უმეტესად

იგივე: по большей части 

კომენტარები: