ლექსიკონი | Rus0-9

большинство

უმრავლესობა, უმეტესობა

კომენტარები: