ლექსიკონი | Rus0-9

важность

მნიშვნელოვნობა; მედიდურობა

კომენტარები: