ლექსიკონი | Rus0-9

важный

მნიშვნელოვანი, საყურადღებო; თავმომწონე, მედიდური

მსგავსი: важничать - ყოყოჩობა

კომენტარები: