ლექსიკონი | Rus0-9

вам и книги в руки

თქვენ ხომ არაფერი გესწავლებათ, თქვენ ხომ მშვენივრად იცით

კომენტარები: