ლექსიკონი | Rus0-9

взгляд

მზერა, შეხედვა, გამოხედვა; აზრი, შეხედულება

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

- взор, глаз, голова

- сторона, максима, начало, гнома, пат, место, воин, аут

- реплика, ответ, отповедь, реакция, отзыв, предложение

- фигура, поза, стойка, помещение, фасад

- мысль, присутствие, видение, чувство, существо, образ, впечатление, идея

კომენტარები: