ლექსიკონი | Rus0-9

взглянуть

შეხედვა, გადახედვა

იგივეა: взглядывать - შეხედვა; взгляну - შევხედავ, взглянет - შეხედავს 

კომენტარები: