ლექსიკონი | Rus0-9

возникновение

წარმოქმნა, გაჩენა, წარმოჭობა; წამოჭრა

კომენტარები: