ლექსიკონი | Rus0-9

возникнуть

წარმოშობა, წარმოქმნა, აღმოცენება, წამოჭრა

იგივეა: возникать

კომენტარები: