ლექსიკონი | Rus0-9

волнение

ღელვა

 

 

America\\\\\\\\\\\\\\\'s power and influence rested not just on our tanks and dollars, but on the fact that most people found the American form of self-government attractive and wanted to reshape their societies along the same lines—what political scientist Joseph Nye has labeled our soft power\\\\\\\\\\\\\\\" - ამერიკის ძალაუფლება და გავლენა ეფუძნებოდა არა მხოლოდ ჩვენს ტანკებსა და დოლარებს, არამედ იმ ფაქტს, რომ ადამიანთა უმეტესობამ ამერიკული თვითმმართველობის ფორმა მიმზიდველად მიიჩნია და თავისი საზოგადოებების შეცვლა ამავე მიმართულებით მოისურვა - ამას უწოდებდა პოლიტილოგი ჯოზეფ ნეი \\\\\\\\\\\\\\\"რბილ ძალას\\\\\\\\\\\\\\\". [Francis Fukuyama, The Fall of America, Inc.]

კომენტარები: