ლექსიკონი | Rus0-9

впечатляющий

შთამბეჭდავი, შთაბეჭდილების მომხდენი

კომენტარები: