ლექსიკონი | Rus0-9

встать

ადგომა; დადგომა; ამოსვლა (მზის); ამოვარდნა (ქარის); წამოჭრა, გაჩენა (პრობლემების); დაჩოქება (მუხლებზე)

იგივეა: встану, встанет; вставать; вставание

კომენტარები: