ლექსიკონი | Rus0-9

выигрышный

მოგებული, მოგებით შეძენილი; მოგებიანი, მოსაგები; უპირატესი

იგივეა: выигрышная, выигрышное

კომენტარები: