ლექსიკონი | Rus0-9

главнокомандующий

მთავარსარდალი

მსგავსი: главнокомандование - მთავარსარდლობა

კომენტარები: