ლექსიკონი | Rus0-9

гораздо

გაცილებით, ბევრად, უფრო 

კომენტარები: