ლექსიკონი | Rus0-9

движение

მოძრაობა; მიმოსვლა, მიმოქცევა

კომენტარები: