ლექსიკონი | Rus0-9

движимость

მოძრავი ქონება

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

собственность, имущество, недвижимость 

კომენტარები: