ლექსიკონი | Rus0-9

движимый

მოძრავი, ამოქმედებული, აღძრული

იგივეა: движимая, движимое

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

руководимый, двигаемый, направляемый, перемещаемый, побуждаемый, толкаемый

 

კომენტარები: