ლექსიკონი | Rus0-9

действительность

ნამდვილობა, სინამდვილე

კომენტარები: