ლექსიკონი | Rus0-9

действительный

მართალი, ნამდვილი; ვარგისი, ძალის მქონე 

იგივეა: действительная, действительное 

კომენტარები: