ლექსიკონი | Rus0-9

единица

ერთეული; ერთი, ერთიანი

კომენტარები: