ლექსიკონი | Rus0-9

есть

1. ჭამა 2. არის, არსებობს; აქვს 

 

 

კომენტარები: