ლექსიკონი | Rus0-9

задать

მიცემა (ვიღაცისთვის რაღაცის, მაგ. დავალების, გაკვეთილის)

კომენტარები: