ლექსიკონი | Rus0-9

задать тон

ტონის მიცემა; მიმართულების, გეზის მიცემა

კომენტარები: