ლექსიკონი | Rus0-9

знать

1. ცოდნა; ცნობა; ნახვა, გამოცდა

2. დიდგვაროვნები

კომენტარები: