ლექსიკონი | Rus0-9

значение

მნიშვნელობა; ღირებულება

კომენტარები: