ლექსიკონი | Rus0-9

значительный

საკმაოდ დიდი; მრავალმეტყველი; მნიშვნელოვანი

იგივეა: значительная, значительное

მსგავსი: значимый - მნიშვნელოვანი, ნიშნეული 

კომენტარები: