ლექსიკონი | Rus0-9

казаться

როდესაც რაღაც გგონია, გეჩვენება; ჩანს, ჰგონია, ეგონა

იგივეა: кажется, казалось

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

показываться, появляться, виднеться, красоваться, видеться, представляться, рисоваться, представлять (являть) собой, представлять из себя, иметь вид чего, напоминать что, отзываться, пахнуть чем, глядеть, смотреть кем

კომენტარები: