ლექსიკონი | Rus0-9

как знать

ვინ იცის, ალბათ, ეტყობა, როგორც ჩანს

კომენტარები: