ლექსიკონი | Rus0-9

как-либо

როგორმე, რამენაირად

მსგავსი: как-нибудь 

კომენტარები: