ლექსიკონი | Rus0-9

как-то

როგორღაც, რაღაც, რაღაცნაირად; ერთხელ, ოდესღაც; როგორიცაა, მაგალითად; როგორღა

კომენტარები: