ლექსიკონი | Rus0-9

когда-нибудь

როდისმე, ოდესმე

იგივეა: когда-либо

კომენტარები: