ლექსიკონი | Rus0-9

количество

რაოდენობა, ოდენობა

კომენტარები: