ლექსიკონი | Rus0-9

лучше

უკეთ, უკეთესად, უმჯობესად; უკეთესია, სჯობს

კომენტარები: