ლექსიკონი | Rus0-9

медлительность

სინელე, აუჩქარებლობა, ზოზინი

კომენტარები: