ლექსიკონი | Rus0-9

медлительный

ნელი, აუჩქარებელი, ზანტი, ზოზინა

იგივე: медлительная, медлительное

კომენტარები: