ლექსიკონი | Rus0-9

мера

საზომი; ზომიერება; ზომა, ღონისძიება

იგივეა: меры (მრ.)

კომენტარები: