ლექსიკონი | Rus0-9

может быть

შესაძლოა, შესაძლებელია, იქნებ, ეგებ, ვინ იცის

კომენტარები: