ლექსიკონი | Rus0-9

на самом деле

სინამდვილეში, რეალურად

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

- взаправду, подлинно 

- в действительности, в конечном итоге

კომენტარები: