ლექსიკონი | Rus0-9

наблюдатель

დამკვირვებელი, მეთვალყურე

კომენტარები: