ლექსიკონი | Rus0-9

наблюдательность

დაკვირვებულობა, დაკვირვების უნარი

კომენტარები: