ლექსიკონი | Rus0-9

наблюдательный

დაკვირვებული, დასაკვირვებელი; სამეთვალყურეო, სათვალთვალო

იგივეა: наблюдательная, наблюдательное

კომენტარები: