ლექსიკონი | Rus0-9

наблюдение

დაკვირვება, თვალყურის დევნება, შესწავლა მეთვალყურეობა

კომენტარები: