ლექსიკონი | Rus0-9

надолго

კარგა ხნით, დიდი ხნით

კომენტარები: