ლექსიკონი | Rus0-9

наконец

ბოლოს, როგორც იქნა; ბოლოს და ბოლოს 

კომენტარები: