ლექსიკონი | Rus0-9

например

მაგალითად

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

А именно, В частности, Взять хоть, Возьми хоть

კომენტარები: