ლექსიკონი | Rus0-9

наука

მეცნიერება; ცოდნა გამოცდილება

კომენტარები: